Om Nordjysk Center for Supervision

Hvem er vi?

Nordjysk Center for Supervision består af Milo Leig Andersen og Marlene Andersen.

 

milo_portraet1

Milo er autoriseret psykolog, ekstern lektor på Aalborg Universitet og uddannet narrativ supervisor. Milo har siden 2004 beskæftiget sig med arbejdspsykologi i forskellige sammenhænge. Ud over supervision ligger hans videns- og erfaringsmæssigt færdigheder primært inden for ledelse, organisationsudvikling, undervisning og procesarbejde samt arbejdsmiljø, herunder stressforebyggelse og konflikthåndtering.

Milo har siden 2012 haft virksomheden Arbejdspsykolog.dk, der specialiserer sig inden for stresshåndtering og stressforebyggelse, psykisk arbejdsmiljø samt konflikthåndtering. Milo har tidligere været ansat som arbejdspsykolog ved Nordjysk BST og Alectia samt været udviklingskonsulent ved Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) bl.a. som underviser på diplomlederuddannelsen .

marlene_portraet1

Marlene er cand. pæd. i pædagogisk psykologi, pædagog og uddannet narrativ supervisor og trumebehandler. Hun har beskæftiget sig med proceskonsultation samt ledelses- og organisationsudvikling siden 2009 og med et særligt fokus på udvikling af arbejdsmiljøet. Ud over supervision har Marlene særlig viden og erfaring indenfor arbejdet med forbedring af det psykiske arbejdsmiljø, af ledelse, voldsforbyggelse, håndtering og forebyggelse af sygefravær samt konflikthåndtering. Marlene er også ekstern underviser på COK’s kommunomuddannelse, hvor hun underviser i fagene Konflikthåndtering på arbejdspladsen, Psykologi og kommunikation og vejleder på afgangsprojekter.

Marlene har tidligere været ansat som arbejdsmiljøkonsulent på Aalborg universitetshospital, projektleder på forebyggelsesprojektet “Faglighed, arbejdsmiljø og kultur – en helhedstanke i forebyggende arbejde” i Specialsektoren i Region Nordjylland og DUS (SFO)- og afdelingsleder i folkeskolen.