Til ledere

Hos Nordjysk Center for Supervision tilbyder vi individuel ledelsessupervision, supervision af ledere i grupper og af ledelsesteam samt Netværkssupervision for ledere.

Ledelsessupervision – individuelt og i grupper

Supervision er en struktureret samtaleform, hvor du med hjælp fra en supervisor får mulighed for at opnå nye perspektiver på de ledelsesmæssige udfordringer, problemer eller dilemmaer, du møder i dit arbejdsliv.

Supervisionens formål er, at du gennem samtale får øje på nye handlemuligheder, som styrker både din faglige opgaveløsning, professionelle identitet som leder samt din trivsel i jobbet.

Ved Nordjysk Center for Supervision sætter vi gennem ledelsessupervision fokus på:

  • Dig som professionel leder – hvordan du har det med dine arbejdsopgaver og dine arbejdsmæssige relationer (dvs. din position og trivsel)
  • Dine ledelsesmæssige færdigheder og formåen – dine nuværende og fremtidige handlemuligheder i forhold til konkrete problemstillinger og udfordringer
  • De vilkår, du som leder har for at udøve professionel ledelse – hvordan de organisatoriske og samfundsmæssige forhold påvirker dit ståsted og dine handlemuligheder som leder
  • Konkrete udviklingstiltag og procesforløb, hvor du gennem supervisionen kan få og ny viden, der kan bringe dig videre i dit professionelle ledelsesarbejde.

Netværkssupervision for ledere – Nye grupper på vej

Informationsmøde d.8. maj 2019 kl. 16.30-17.30 

Hvad er netværkssupervision?

Netværkssupervision for ledere er en kombination af net-working og gruppesupervision; deraf navnet netværkssupervision. Det er et initiativ, der er møntet på ledere, som efterspørger andre ledere at dele hverdagens ledelsesspørgsmål og dilemmaer med. Efterspørger et fortroligt og udbytterigt fællesskab, hvor der frit kan tales om alt fra forandringsledelse, udvikling af arbejdskultur, ledelse af medarbejdere, strategisk ledelse samt spørgsmål om karriereudvikling og egenomsorg i lederjobbet.

Netværket faciliteres af supervisorer fra Nordjysk Center for Supervision, som også er idemagerne bag initiativet. Ambitionen er at skabe værdifuldt og hjælpsomt netværk mellem ledere, og at skabe så god kvalitet i de samtaler, der finder sted, at du som leder bliver klogere på og inspireret til din egen ledelsespraksis.

Hvordan foregår det?

Helt konkret organiseres du i en netværksgruppe bestående af 4-6 ledere, du på forhånd ikke kender. Netværksgruppen mødes 6 gange af 3 timer over 6 – 7 måneder med en supervisor. På skift får gruppens medlemmer supervision på en aktuel sag. Hver supervisionsgang indeholder 2 supervisioner, og hver supervisionsgang indledes med en kort opfølgning fra sidst. Alle møder foregår i Det gamle posthus i Algade 44, hvor Nordjysk Center for Supervision holder til.

Ud over medlemskabet af netværksgruppen inviteres du ca. 2 gange årigt til et fælles inspirationsarrangement, hvor et relevant ledelsestema sættes på dagsorden. Her får du mulighed for både at blive inspireret og at møde ledere fra andre netværksgrupper.

Hvornår foregår det? 

Vi sætter to grupper igang.

Gruppe 1 mødes på følgende tirsdage fra kl. 13-16: 21. maj, 25. juni, 20. august, 24. september,29. oktober og 26 november 2019

gruppe 2 mødes på følgende torsdage fra kl. 13-16: 23. maj, 27. maj, 22. august, 26. september, 31. oktober og 28. november 2019

Etik 

Vi arbejder ud fra tydelige og konkret formulerede etiske principper, som du introduceres til allerede på informationsmødet. Etikken sikrer fortrolighed og tryghed i netværket, samt din indflydelse på bl.a. gruppedannelsen.

Tilmelding 

Skriv til marlene@ncfs.dk, hvis du gerne vil vide mere om netværkssupervision for ledere, deltage i informationsmødet d. 8. maj eller tilmelde dig en gruppe. Du er også velkommen til at ringe på 50540434.

Pris

Pr. person ekskl. moms kr. 4.200