Til ledere

Hos Nordjysk Center for Supervision tilbyder vi individuel ledelsessupervision, supervision af ledere i grupper og af ledelsesteam samt Netværkssupervision for ledere.

Ledelsessupervision – individuelt og i grupper

Supervision er en struktureret samtaleform, hvor du med hjælp fra en supervisor får mulighed for at opnå nye perspektiver på de ledelsesmæssige udfordringer, problemer eller dilemmaer, du møder i dit arbejdsliv.

Supervisionens formål er, at du gennem samtale får øje på nye handlemuligheder, som styrker både din faglige opgaveløsning, professionelle identitet som leder samt din trivsel i jobbet.

Ved Nordjysk Center for Supervision sætter vi gennem ledelsessupervision fokus på:

  • Dig som professionel leder – på hvordan du har det med dine arbejdsopgaver og dine arbejdsmæssige relationer (dvs. din position og trivsel)
  • Dine ledelsesmæssige færdigheder og formåen – på dine nuværende og fremtidige handlemuligheder i forhold til konkrete problemstillinger og udfordringer
  • De vilkår, du som leder har for at udøve professionel ledelse – på hvordan de organisatoriske og samfundsmæssige forhold påvirker dit ståsted og dine handlemuligheder som leder
  • Konkrete udviklingstiltag og procesforløb, hvor du gennem supervisionen kan få og ny viden, der kan bringe dig videre i dit professionelle ledelsesarbejde.

Netværkssupervision for ledere

Netværkssupervision for ledere er en kombination af net-working og gruppesupervision; deraf navnet netværkssupervision. Det er et initiativ, der er møntet på ledere, som savner nogen at dele hverdagens ledelsesspørgsmål og dilemmaer med. Ledere, som savner et fortroligt men udbytterigt fællesskab, hvor der frit kan tales om alt fra forandringsledelse, udvikling af arbejdskultur, ledelse af medarbejdere, strategisk ledelse samt spørgsmål om karriereudvikling og egenomsorg i lederjobbet.

Netværket faciliteres af enten Marlene og Milo. Ambitionen er både at skabe netværk mellem mennesker, der har noget at tale om, nemlig ledelse, og at skabe kvalitet i de samtaler, som finder sted i netværket, så læringsudbyttet på møderne bliver med så højt som muligt.
Helt konkret mødes netværket 6 gange af 3 timer over 6 – 7 måneder med en supervisor. På skift får gruppens medlemmer supervision på en aktuel sag. Hver supervisionsgang indeholder 2-3 supervisioner, og hver supervisionsgang indledes med en kort opfølgning fra sidst. Der anvendes forskellige former for supervision i løbet af de 6 gange, således at gruppen møder en variation af forskellige supervisionsformer.

Vil du gerne vide mere og måske endda blive medlem af et af vores netværk, så skriv til marlene@ncfs.dk

Vi udviklede metoden Netværkssupervision i foråret 2016. Prisen for at deltage i en gruppe er kr. 3.900.