Til medarbejdere, tillids- & arbejdsmiljørepræsentanter

Hos Nordjysk Center for Supervision tilbyder vi individuel supervision og supervision af grupper for medarbejdere samt for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. Vi tilbyder supervision til psykologer på vej mod autorisation, og vi afholder kurser i kollegial supervision.

Supervision for medarbejdere/team

Supervision er en struktureret samtaleform, hvor du og dine kolleger med hjælp fra en supervisor får mulighed for at tænke nyt om de udfordringer, problemer og dilemmaer I møder i jeres arbejdsliv. Supervisionens formål er, at få øje på nye handlemuligheder, som styrker både jeres faglige opgaveløsning og professionelle identitet samt jeres individuelle og fælles trivsel

Ved Nordjysk center for Supervision sætter vi gennem supervision fokus på:

  • Hvordan du og dine kolleger har det som professionelle, altså på jeres trivsel og jeres relationer på arbejdspladsen
  • Jeres professionelle færdigheder og formåen, altså jeres kvalifikationer, viden og handlemuligheder i forholdet til konkrete problemstillinger og udfordringer
  • De vilkår I har for at agere professionelt, altså den ramme I agerer professionelle indenfor (love, organisatoriske værdier, udviklingsplaner, strategier etc…) og den effekt disse vilkår har på den professionelisme I udøver.

Vi tilbyder både supervision til enkelte medarbejdere og til grupper af medarbejdere, herunder team. Det afhænger af hvilke problemstillinger I står med på jeres arbejdsplads og hvilke behov I har.

 

Kurser i kollegial supervision

Vi tilbyder kurser i kollegial supervision med det formål, at I på jeres arbejdsplads lærer at supervisere hinanden. Kurserne designes og planlægges i samarbejde med jer, således at de metoder og det indhold I undervises i passer til jeres arbejdsplads og behov.

Kollegial supervision er en god ide, både hvis I skal løse opgaver i samarbejde med hinanden, eller hvis I primært arbejder individuelt men mod fælles mål. Kollegial supervision er et udviklingsværktøj, der udvikler jer fagligt og professionelt, idet I lærer at lægge egne værdier, holdninger og normer på hylden for en stund og lytte til hinanden på nye og anderledes måder, der fremmer muligheden for læring og faglig udvikling. Supervisionen vil således øge jeres fælles faglige meningsdannelse, de gode intentioner, anerkendelsen og respekten imellem jer. Slutteligt oplever vi ofte et ”bi-produkt” ved den kollegiale supervision – nemlig at tilliden og samarbejdet forbedres mellem medarbejdere og ledelse.

Supervision af psykologer på vej mod autorisation

Vi tilbyder supervisionsforløb – individuelt og i grupper – for psykologer mhp. opnåelse af autorisation. Supervisionen er primært rettet til psykologer, der arbejder inden for det arbejds- og erhvervspsykologiske område. Dermed er fokus rettet mod varetagelsen af rollen som intern eller ekstern konsulent og de faglige og etiske dilemmaer, der er forbundet hermed. Vi arbejder ofte ud fra følgende 3 typer af supervision for psykologer: Casebaseret supervision, supervision på varetagelsen af rollen som konsulent samt supervision på konsulentens egne organisatoriske vilkår.