Til medarbejdere, tillids- & arbejdsmiljørepræsentanter

Hos Nordjysk Center for Supervision tilbyder vi individuel supervision og supervision af grupper for medarbejdere samt for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. Vi tilbyder supervision til psykologer på vej mod autorisation, og vi afholder kurser i kollegial supervision.

Supervision for medarbejdere/team

Supervision er en struktureret samtaleform, hvor du og dine kolleger med hjælp fra en supervisor får mulighed for at tænke nyt om de udfordringer, problemer eller dilemmaer I møder i jeres arbejdsliv. Supervisionens formål er, at I gennem samtale får øje på nye handlemuligheder, som styrker både jeres faglige opgaveløsning og professionelle identitet samt jeres individuelle og fælles trivsel

Ved Nordjysk center for Supervision sætter vi i supervisionen således fokus på:

  • Hvordan du og dine kolleger har det som professionelle, altså på jeres trivsel og jeres relationer på arbejdspladsen
  • Jeres professionelle færdigheder og formåen, altså jeres kvalifikationer, viden og handlemuligheder i forholdet til konkrete problemstillinger og udfordringer
  • De vilkår I har for at agere professionelt, altså den ramme I agerer professionelle indenfor (love, organisatoriske værdier, udviklingsplaner, strategier etc…) og den effekt disse vilkår har på den professionelisme I udøver.

Vi tilbyder både supervision til enkelte medarbejdere og til grupper af medarbejdere. Det afhænger af hvilke problemstillinger I står med på jeres arbejdsplads og hvilke behov I har.

 

Kurser i kollegial supervision

Vi tilbyder kurser i kollegial supervision med det formål, at I på jeres arbejdsplads lærer at supervisere hinanden. Kurserne designes og planlægges i samarbejde med jer, således at de metoder og det indhold I undervises i passer til jeres arbejdsplads og behov.

Kollegial supervision er en god ide, både hvis I skal løse opgaver i samarbejde med hinanden, eller hvis I primært arbejder individuelt men mod fælles mål. Kollegial supervision er et udviklingsværktøj, der udvikler jer fagligt og professionelt, idet I lærer at lægge egne værdier, holdninger og normer på hylden for en stund og lytte til hinanden på nye og anderledes måder, der fremmer muligheden for læring og faglig udvikling. Supervisionen vil således øge jeres fælles faglige meningsdannelse, de gode intentioner, anerkendelsen og respekten imellem jer. Slutteligt oplever vi ofte et ”bi-produkt” ved den kollegiale supervision – nemlig at tilliden og samarbejdet forbedres mellem medarbejdere og ledelse.

NYHED – Netværkssupervision for tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter

I Nordjysk Center for Supervision etablerer vi løbende supervisionsgrupper for arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanter. Her kan du få supervision på en konkret sag eller på din rolle som TR eller AMR.

Netværkssupervision er en professionelt styret samtale mellem dig og de andre du danner netværk med. Her får I skift supervision på aktuelle udfordringer, lytter til og hjælper hinanden på vej mod bedre løsninger og reflekioner, end dem I kom med. Samtalen styres af en supervisor, der har ansvaret for at der sker udvikling og læring i samtalerne ved at bringe egne samt netværksgruppens viden og erfaringer i spil. Metoden gør dig klogere på de dilemmaer og udfordringer, du står med, og giver dig ny indsigt og nye handlemuligheder. Den hjælper dig således med at opretholde og dygtiggøre dig i rollen som TR eller AMR, så både du og din arbejdsplads synes, I når bedre resultater sammen. Sidst men ikke mindst forebygger den stress og fremmer din trivsel.

Deltager du i netværkssupervision får du:

  • Et tværfagligt og trygt netværk bestående af 6-7 andre tillids- og/eller arbejdsmiljørepræsentanter
  • Professionel og kollegial supervision på de udfordringer, du står med
  • Viden om og erfaring med redskabet supervision
  • Kompetencer til at udøve kollegial supervision uden supervisor

Grundtanken bag tilbuddet er at I i netværksgrupperne modtager supervision og samtidig lærer principperne for kollegial supervision. Når forløbet afsluttes er der gode muligheder for at netværksgruppen kan fortsætte supervisionen på egen hånd uden hjælp fra supervisor.

Pris for 6 gange 2,5 timers supervision er kr. 3.250 ex. moms (introduktionstilbud).

Holdene fyldes op og sættes løbende i gang, så meld dig til allerede nu.

Tilmelding foretages til Milo på tlf. 5054 1440 eller milo@ncfs.dk.

Det foregår i udgangspunktet i vores skønne lokaler her i Det Gamle Posthus i Algade 44, 1. sal. 9000 Aalborg.

Supervision af psykologer på vej mod autorisation

Vi tilbyder supervisionsforløb – individuelt og i grupper – for psykologer mhp. opnåelse af autorisation. Supervisionen er primært rettet til psykologer, der arbejder inden for det arbejds- og erhvervspsykologiske område. Dermed er fokus rettet mod varetagelsen af rollen som intern eller ekstern konsulent og de faglige og etiske dilemmaer, der er forbundet hermed. Vi arbejder ofte ud fra følgende 3 typer af supervision for psykologer: Casebaseret supervision, supervision på varetagelsen af rollen som konsulent samt supervision på konsulentens egne organisatoriske vilkår.